Koncepcia statickej dopravy

Na základe nájomnej zmluvy medzi Mestom Košice a spoločnosťou EEI s.r.o. č. 2012001464 zo dňa 30.7.2012 spoločnosť EEI s.r.o spracovala  návrh  "Koncepcie riešenia statickej dopravy v meste Košice". Jej výňatok týkajúci sa našej mestskej časti  je uvedený v prílohe "Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Košice – časť Košice - Západ".

Stanovisko MČ Košice - Západ k predloženému návrhu Koncepcia riešenia statickej dopravy v meste Košice - časť Košice - Západ je v prílohe. 

Dokumenty