Komisie MZ 2010 - 2014

Komisia finančná 2010 - 2014

Predseda: JUDr. Zsolt Varga

Tajomníčka: Anna Škvarková

Poslanci: Ing. Štefan Kočiš, Bc. Mikuláš Čečko, Eva Trávniková

Neposlanci: Ing. Ján Michalov, PaedDr. Jaroslav Zembjak, JUDr. Hilda Mýtniková

Dokumenty


 

Komisia komunálneho rozvoja 2010 - 2014

Predseda: Ing. Andrej Sitkár

Tajomníčka: Ing. Beáta Mižáková

Poslanci: Dušan Drotár, Ing. Martina Dutková, Ing. Katarína Sárkőzyová

Neposlanci: RSDr. Július Mento

Dokumenty


 

Komisia kultúry, školstva a športu 2010 - 2014

Predseda: PaeDr. Bojčík Jozef, MPH

Tajomníčka: Ing. Veronika Kentošová

Poslanci: Ing. Štefan Korpa, Mgr. Štefan Rychnavský, Ing. Slavomír Baník

Neposlanci: Ing. Oľga Kántorová, Ing. Ľudovít Pšenička, Jozef Krištof

Dokumenty


 

Komisia sociálna 2010 - 2014

Predseda: Ing. Eva Pšeničková

Tajomníčka: Viera Ruszová

Poslanci: MUDr. Igor Jutka, MPH, Mgr. Zuzana Čechovičová

Neposlanci: Ing. Marek Orosz, Helena Gavronová, Mária Kleinová

Dokumenty


 

Komisia životného prostredia 2010 - 2014

Predseda: Ing. Stanislav Kočiš

Tajomník: Mgr. Oliver Kovács

Poslanci: František Hrubý, MVDr. Jozef Knežo, CSc., Emil Veles

Neposlanci: Peter Kačala, Ing. Štefan Molnár, Katarína Metzgerová

Dokumenty


 

Komisia legislatívno - právna 2010 - 2014

Predseda: JUDr. Margita Adamčíková

Poslanci: Bc. Mikuláš Čečko, Ing. Ján Jakubov, JUDr. Zsolt Varga

Neposlanci: Mgr. Róbert Rovňák, Bc. Tomáš Herman, JUDr. Tomáš Čverčko

Dokumenty