Zastupiteľstvo

Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja

Predseda: Bc. Dominik Karafa

Tajomník:

Poslanci: František Hrubý, JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, MVDr. Zdenko Lipták

Neposlanci: