Komisia výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja 2014 - 2018

Predseda: Emil Veles

Tajomník: Mgr. O. Kovács

Poslanci: Ing. Slavomír Baník, RNDr. Slavomír Bucher, JUDr. Beáta Zemková

Neposlanci: RSDr. Július Mento, PhD. Ing. Peter Hajdu, Ing. Tibor Jačman

Rok 2018

Dokumenty

Rok 2017

Dokumenty

Rok 2016

Dokumenty

Rok 2015

Dokumenty


Materiály na zasadnutie komisií