Zastupiteľstvo

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Poslanci: Mgr. Štefan Rychnavský, PhDr. Patrik Kohut, Ing. Adrián Weiszer, Ing. Ján Varga, Mgr. Peter Liba, MUDr. Igor Jutka MPH, MVDr. Zdenko Lipták