Zastupiteľstvo

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 2014 - 2018

Predsedníčka: JUDr. Marta Budišová

Poslanci: PaedDr. Jozef Bojčík, MPH, Dušan Drotár, Mgr. Štefan Rychnavský, JUDr. Beáta Zemková

Administrátorka: PhDr. A.Kovalčinová