Zastupiteľstvo

Komisia legislatívno-právna a sociálna

Predseda: MVDr. Zdenko Liptak

Tajomník:

Poslanci: Ing. Slavomír Pavelčák PhD., JUDr. Ing. Peter Huba PhD., Mgr. Štefan Rychnavský

Neposlanci: