Komisia legislatívno právna a sociálna 2014 - 2018

Predseda: JUDr. Marta Budišová

Tajomníčka: Mgr. Monika Karafová

Poslanci: JUDr. Margita Adamčíková, Dušan Drotár, JUDr. Beáta Zemková

Neposlanci: Ing. Adolf Tomeček, JUDr. Michal Molnár, Mgr. Marcel Vrchota

Rok 2018

Dokumenty

Rok 2017

Dokumenty

Rok 2016

Dokumenty

Rok 2015

Dokumenty


Materiály na zasadnutie komisií