Komisia finančná 2014 - 2018

Predseda: Ing. Stanislav Kočiš

Tajomníčka: Bc. Anna Škvarková 

Poslanci: JUDr. Margita Adamčíková, Mgr. Štefan Rychnavský, Ing. Andrej Sitkár

Neposlanci: JUDr. Hilda Mýtniková, Ing. František Viktorius, František Hrubý

Rok 2018

Dokumenty

Rok 2017

Dokumenty

Rok 2016

Dokumenty

Rok 2015

Dokumenty