Kluby seniorov

Klub seniorov
3.12.2018

Klub seniorov

Program činnosti Klubu seniorov - december 2018.


Klub kresťanských seniorov
3.12.2018

Klub kresťanských seniorov

Program činnosti Klubu kresťanských seniorov - december 2018.


Dámy a páni z Kresťanského klubu seniorov oslávili svoje životné jubileá
3.12.2018

Dámy a páni z Kresťanského klubu seniorov oslávili svoje životné jubileá

Vo štvrtok 29. novembra 2018 sme si v Kresťanskom klube seniorov už tradične uctili okrúhle životné jubileá našich spoluobčanov pri slávnostnom posedení v dennom centre na Laboreckej 2 v Košiciach.

Súčasťou DC sú 3 kluby seniorov, ktoré sa nachádzajú v dvoch budovách na Laboreckej 2. Kluby seniorov sú pre návštevníkov sprístupnené každý pondelok až piatok v čase od 14:00 do 17:00 hod. nasledovne:

  • Klub seniorov (pondelok až štvrtok od 14:00h. – 16:30h.) - priestory nad Terasáčikom
  • Klub kresťanských seniorov (pondelok a štvrtok od 14:00h. – 19:00h.) - priestory nad zariadením opatrovateľskej služby (ZOS)
  • Klub maďarských seniorov (streda od 14:00h.) - priestory nad zariadením opatrovateľskej služby (ZOS)

Súčasťou Denného centra je aj seniorský spevokol Rozmarín sídliaci v priestoroch Klubu seniorov.
 
Kto môže navštevovať kluby Denného centra
Každý obyvateľ Mestskej časti Košice - Západ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.

Prevádzkový poriadok

Kontakt:

Mgr. Ivana Krejčí +42155 788 32 45, Laborecká č. 2, Košice, veľká budova prízemie, krejci @ kosicezapad.sk

Klub seniorov, 055/6443027, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad MC

Klub kresťanských seniorov, 055/6440334, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS

Klub maďarských seniorov, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS