Kluby seniorov

Klub seniorov
3.5.2018

Klub seniorov

Program činnosti Klubu seniorov - máj 2018


Klub kresťanských seniorov
2.5.2018

Klub kresťanských seniorov

Program činnosti Klubu kresťanských seniorov - apríl 2018


Klub seniorov
2.5.2018

Klub seniorov

Program činnosti klubu seniorov - apríl 2018

Súčasťou DC sú 3 kluby seniorov, ktoré  sa nachádzajú v dvoch budovách na Laboreckej 2. Kluby seniorov sú pre návštevníkov sprístupnené každý pondelok až piatok v čase od 14:00 do 17:00 hod. nasledovne:

  • Klub seniorov (každý pracovný deň poobede) - priestory nad Terasáčikom
  • Klub kresťanských seniorov (v pondelky a štvrtky poobede) - priestory nad zariadením opatrovateľskej služby (ZOS)
  • Klub maďarských seniorov (v stredy poobede) -  priestory nad zariadením opatrovateľskej služby (ZOS)

Súčasťou Denného centra je aj seniorský spevokol Rozmarín sídliaci v priestoroch Klubu seniorov.
 
Kto môže navštevovať kluby Denného centra

Každý obyvateľ Mestskej časti Košice - Západ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.

Dokumenty

Prevádzkový poriadok

Kontakt

PhDr. Jaroslav Žďára +421908603468 Tr. SNP 39, 3.p. č.d. 308 zdara @ kosicezapad.sk

Klub seniorov, 055/6443027, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad MC

Klub kresťanských seniorov, 055/6440334, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS

Klub maďarských seniorov, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS