Kluby seniorov

Oznam o zatvorení
19.11.2021

Oznam o zatvorení

Oznam o zatvorení klubov seniorov a centra pre rodičov s deťmi "Terasáčik" od 15.11.2021 do odvolania.


Klub seniorov
16.9.2020

Klub seniorov

Klub seniorov - program september 2020


Klub kresťanských seniorov
16.9.2020

Klub kresťanských seniorov

Klub kresťanských seniorov - program september 2020

Súčasťou DC sú 3 kluby seniorov, ktoré sa nachádzajú v dvoch budovách na Laboreckej 2. Kluby seniorov sú pre návštevníkov sprístupnené každý pondelok až piatok v čase od 14:00 do 17:00 hod. nasledovne:

  • Klub seniorov (pondelok až štvrtok od 14:00h. – 16:30h.) - priestory nad Terasáčikom
  • Klub kresťanských seniorov (pondelok a štvrtok od 14:00h. – 19:00h.) - priestory nad zariadením opatrovateľskej služby (ZOS)
  • Klub maďarských seniorov (streda od 14:00h.) - priestory nad zariadením opatrovateľskej služby (ZOS)

Súčasťou Denného centra je aj seniorský spevokol Rozmarín sídliaci v priestoroch Klubu seniorov.
 
Kto môže navštevovať kluby Denného centra
Každý obyvateľ Mestskej časti Košice - Západ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek.

Prevádzkový poriadok

Kontakt:

Ing. Timea Nemcová +421908603468, Laborecká č. 2, Košice, veľká budova prízemie, timea.nemcova @ kosicezapad.sk

Klub seniorov, 055/6443027, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad MC

Klub kresťanských seniorov, 055/6440334, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS

Klub maďarských seniorov, Laborecká č. 2, Košice, priestory nad ZOS

Nastavenia cookies