Keramický krúžok

Keramický krúžok v Átrium lube v roku 2005 založila Ing. Beata Mižáková. Od septembra 2011 jeho vedenie prevzal Ivan Čepek. Každý pondelok od 16.00 hod. majú deti aj dospelí možnosť tvoriť vlastnú keramiku. Pracuje sa s keramickou hlinou a glazúrami. Návštevníci krúžku svoje výrobky modelujú plošne - tvoria reliéfy, ale i do priestoru. Výuka je po stránke výtvarno – pedagogickej profesionálna s dôrazom na zážitkovosť tvorby. Modelovaním si deti rozvíjajú manuálne ztučnosti, učia sa trpezlivosti, sústredeniu a cieľavedomosti.

Archívne fotografie