Jubilanti

Milí naši seniori,
radi by sme vás v budúcnosti pozývali na slávnosti, ktoré príležitostne organizujeme práve pre jubilujúcich obyvateľov našej Mestskej časti Košice-Západ.

Ak máte záujem stať sa súčasťou milého podujatia, spojeného so stretnutím so starostom mestskej časti, malým pohostením a umeleckým programom určeným práve vám, dajte nám o tom vedieť.
Stačí ak vyplníte formulár, čím nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na takúto slávnosť, a to v roku dovŕšenia vášho okrúhleho životného jubilea 75, 80, 85, 90 rokov a viac.

Pozvanie na slávnosť jubilantov je podmienené trvalým bydliskom na území MČ Košice-Západ.

Vyplnený formulár:

  • nám prineste na Miestny úrad MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39 a odovzdajte ju v podateľni, alebo
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite mailom na adresu: miestnyurad@kosicezapad.sk