Ing. Ján Jakubov

201412151224440.jakubov

Spoločensko-odborná angažovanosť:

1995 - 1996 Stredoeurópska iniciatíva (CEI)
člen pracovnej skupiny na obnovu vojnou zničeného
hospodárstva Chorvátska a BiH
1997 - doteraz člen Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI)
2000 - 2008 člen Autorizačnej komisie SKSI
2000 - doteraz člen skúšobného senátu SKSI
2012 - doteraz člen predstavenstva SKSI

Verejné funkcie:
2002 - 2014 poslanec Mestskej časti Košice - Západ
od roku 2010 poslanec mesta Košice
2012 - 2014 námestník primátora mesta Košice
2014 - 2018 starosta MČ Košice - Západ

Nastavenia cookies