Informácie o podmienkach prijímania zásielok

adresa na prijímanie zásielok:
Trieda SNP 39, 040 11 Košice

úradné hodiny podateľne

elektronická adresa podateľne:
miestnyurad @ kosicezapad.sk

prijímané dátové formáty:
rtf, doc, pdf, txt, jpg, png, tiff