Informácie o podmienkach prijímania zásielok

adresa na prijímanie zásielok:
Trieda SNP 39, 040 11 Košice

úradné hodiny podateľne:
Pondelok 8:00 - 15:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 17:30 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 13:30 hod

elektronická adresa podateľne:
miestnyurad @ kosicezapad.sk

prijímané dátové formáty:
rtf, doc, pdf, txt, jpg, png, tiff