Informácie o podmienkach prijímania zásielok

Adresa na prijímanie zásielok:
Trieda SNP 39, 040 11 Košice

Úradné hodiny podateľne

Elektronická adresa podateľne:
miestnyurad @ kosicezapad.sk

Prijímané dátové formáty:
rtf, doc, pdf, txt, jpg, png, tiff

Nastavenia cookies