Home

Výberové konanie
24.2.2020

Výberové konanie

Výberové konanie na pracovníka údržby Majetkového oddelenia


Oznam pre obyvateľov
20.2.2020

Oznam pre obyvateľov

Z dôvodu prípravy volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020, bude dňa 28.02.2020 (piatok), pracovisko evidencia obyvateľov v úradných hodinách, od 8.00 do 13.30, vybavovať iba hlasovacie preukazy.


Výberové konanie
19.2.2020

Výberové konanie

Výberové konanie na referenta Sociálneho oddelenia


Výberové konanie
14.2.2020

Výberové konanie

Výberové konanie na referenta Oddelenia matriky a evidencie obyvateľov


Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)
28.1.2020

Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)


Fašiangy v dennom centre
21.2.2020

Fašiangy v dennom centre

Fašiangové obdobie aj v našich kluboch seniorov!


Valentínske rodinné podujatie sa vydarilo
10.2.2020

Valentínske rodinné podujatie sa vydarilo

Včerajšia nedeľa v Átrum klube patrila malým aj dospeláckym šikovným rukám,
ktoré nadšene pracovali na valentínskom darčeku pre svojich blízkych.


Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má svojich víťazov
7.2.2020

Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského má svojich víťazov

Súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského sa od svojho vzniku v roku 1991 vyprofilovala na významnú a celoslovensky veľmi dobre známu súťaž v prednese slovenských povestí


Chceš darovať knihu? Košická knižnica ti ju pomôže umiestniť
6.2.2020

Chceš darovať knihu? Košická knižnica ti ju pomôže umiestniť

Knižnica pre mládež mesta Košice podporí zbierkou kníh Medzinárodný deň darovania kníh (International Book Giving Day 2020)


Oznámenie o nezverejňovaní elektronických oznámení o doručení zásielok osobám s trvalým pobytom: Košice-Západ a oznámení o zrušení trvalého pobytu.


 

Výberové konanie
24.2.2020

Výberové konanie

Výberové konanie na pracovníka údržby Majetkového oddelenia


Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
20.2.2020

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Oznámenie o zámere prenájmu nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


Výberové konanie
19.2.2020

Výberové konanie

Výberové konanie na referenta Sociálneho oddelenia


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2020 - 2022
18.2.2020

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2020 - 2022

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2020 - 2022


Výberové konanie
14.2.2020

Výberové konanie

Výberové konanie na referenta Oddelenia matriky a evidencie obyvateľov

Centrálna úradna elektronická tabuľa
5.4.2018

Centrálna úradna elektronická tabuľa

Vyhľadávanie na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET)