Dotačný program TERASA 50

Mestská časť Košice - Západ vyhlasuje na základe uznesenia MZ Košice - Západ č. 112 - 13/03 - 2012 a v súlade s VZN MČ Košice - Západ o poskytovaní dotácií MČ Košice - Západ v znení jeho doplnkov, výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci dotačného programu TERASA 50.

Dokumenty

Súvisiace odkazy