Časový plán rokovaní MZ 2014 - 2018

Časový harmonogram zasadnutí orgánov samosprávy Mestskej časti Košice - Západ na rok 2018

 

Expedícia materiálov pre MR Rokovanie MR
Expedícia materiálov pre MZ Rokovanie MZ
číslo termín číslo termín
31.01.2018 15. 06.02.2018 09.02.2018 XX. 20.02.2018
 26.04.2018 16. 03.05.2018  04.05.2018
XXI.
15.05.2018
16.05.2018 17. 22.05.2018
01.06.2018 XXII. 12.06.2018
15.08.2018 18. 21.08.2018 31.08.2018 XXIII. 11.09.2018
        ustanovujúce MZ november/december 2018

 


Časový harmonogram zasadnutí orgánov samosprávy Mestskej časti Košice - Západ na rok 2017

 

Expedícia materiálov pre MR Rokovanie MR
Expedícia materiálov pre MZ Rokovanie MZ
číslo termín číslo termín
15.02.2017 11. 21.02.2017 03.03.2017 XV. 14.03.2017
       05.05.2017
XVI.
slávnostné
16.05.2017
17.05.2017 12. 23.05.2017
02.06.2017 XVII. 13.06.2017
16.08.2017 13. 22.08.2017 31.08.2017 XVIII. 12.09.2017
15.11.2017 14. 21.11.2017 01.12.2017 XIX. 12.12.2017

 


Časový harmonogram zasadnutí orgánov samosprávy Mestskej časti Košice - Západ na rok 2016

Expedícia materiálov pre MR Rokovanie MR
Expedícia materiálov pre MZ Rokovanie MZ
číslo termín číslo termín
24.02.2016 6. 01.03.2016 04.03.2016 IX. 15.03.2016
 17.05.2016 7. 23.05.2016  13.05.2016
X.
voľba kontrolóra
24.05.2016
       
XI.
slávnostné
24.05.2016
20.05.2016 8. 26.05.2016  03.06.2016 XII. 14.06.2016
17.08.2016 9. 23.08.2016 02.09.2016 XIII. 13.09.2016
16.11.2016 10. 22.11.2016 02.12.2016 XIV. 13.12.2016

 


 

Časový harmonogram zasadnutí orgánov samosprávy Mestskej časti Košice - Západ na rok 2015

Expedícia materiálov pre MR Rokovanie MR Expedícia materiálov pre MZ Rokovanie MZ
číslo termín číslo termín
28.01.2015 1. 03.02.2015 10.02.2015 II. 17.02.2015
08.04.2015 2. 14.04.2015 21.04.2015 III. 28.04.2015
        IV. slávnostné 26.05.2015
03.06.2015 3. 09.06. 2015 12.06.2015 V. 23.06.2015
02.09.2015 4. 08.09.2015 11.09.2015 VI. 22.09.2015
25.11.2015 5. 01.12.2015 04.12.2015 VIII. 15.12.2015