Zastupiteľstvo

Časový plán rokovaní MZ 2010 - 2014

Rok 2014
12.1.2015

Rok 2014


Rok 2013
16.12.2013

Rok 2013


Rok 2012
21.12.2012

Rok 2012


Rok 2011
30.12.2011

Rok 2011