Časový harmonogram zasadnutí miestneho zastupiteľstva

Rok 2021

Expedícia materiálov Rokovanie miestneho zastupiteľstva
26.02.2021 XVI. 09.03.2021
07.05.2021 XVII. 18.05.2021
11.06.2021 XVIII. 22.06.2021
10.09.2021 XIX. 21.09.2021
03.12.2021 XXI. 14.12.2021

 

Rok 2020

Expedícia materiálov Rokovanie miestneho zastupiteľstva
28.02.2020 IX. 10.03.2020
07.05.2020 X. 19.05.2020
12.06.2020 XI. 23.06.2020
03.08.2020 XII. 13.08.2020
18.09.2020 XIII. 29.09.2020
13.11.2020 XIV. 24.11.2020
04.12.2020 XV. 15.12.2020

 

Rok 2019

Expedícia materiálov Rokovanie miestneho zastupiteľstva
15.02.2019 II. 26.02.2019
10.05.2019 III. 21.05.2019
14.06.2019 IV. 25.06.2019
09.08.2019 V. 20.08.2019
06.09.2019 VI. 17.09.2019
17.11.2019 VII. 22.11.2019
05.12.2019 VIII. 16.12.2019