Zisťovanie IKT

Štatistický úrad SR v súlade s projektom EÚ realizuje v roku 2017 zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využívania týchto technológií. Zisťovanie sa uskutoční od 20. apríla do 31. mája 2017.