Zdevastovaná zeleň pri kine Družba

Na základe podnetu občanov Mestskej časti Košice – Západ vo veci prejazdom osobných áut zdevastovanej zelene pri kine Družba, dňa 11.01.2018 vykonali pracovníci mestskej časti obhliadku predmetnej lokality. Výsledkom obhliadky bolo zistenie, že niektorí občania sú „ľahostajní“ k verejnej zeleni vo svojom okolí a svojimi osobnými automobilmi ju úplne zdevastovali. Vďaka rýchlemu zásahu Mestskej časti Košice – Západ, Mestskej polície Košice, spoločnosti Eurovia SK, a.s. a Správy mestskej zelene v Košiciach boli prijaté opatrenia na úpravu terénu a zamedzenie prejazdu v  predmetnej lokalite cez trávnaté plochy. Ďakujeme všetkým partnerom za pochopenie a okamžitú pomoc pri riešení tejto situácie.
Mrzí nás, že s takýmto prístupom občanov, našich spoluobčanov sa stretávame často a finančné prostriedky mestskej časti musíme použiť na takéto úpravy, namiesto toho, aby boli použité na rozvojové programy a zlepšenie životného prostredia.