Zber šatstva

 Zber šatstva, obuvi, domácich potrieb, lôžkovín, posteľnej bielizne, uterákov, diek, školských potrieb a hračiek. Žiadame darcov, aby veci priniesli zabalené v igelitových vreciach, prípadne taškách. Veci môžete priniesť každý pracovný deň v mesiaci Júl do centra pre rodičov s deťmi TERASÁČIK na Laboreckej 2 v Košiciach. V čase od 08:00h.–12:00. a od 13:00h.-15:00h. Je to možnosť pomôcť ľuďom bez domova, prípadne tým, ktorí sú v materiálnej núdzi a potrebujú pomoc.

 
 

Dokumenty