Záznam zo stretnutia - 29.10.2012 - ul. Šafárikova

V pondelok, 29.10.2012 o 16.00 hod, sa na detskom ihrisku v medzi blokovom priestore Šafárikova ulica uskutočnilo stretnutie obyvateľov priľahlých bytových domov so zástupcami Mestskej časti Košice – Západ, zástupcom SMsZ Košice a projektanta.

Dokumenty