Záver roka so seniormi na Terase

Ľudia  z Terasy sa stretli, aby spoločne prežili pár pekných chvíľ.  V pondelok 17.12. v Kresťanskom klube dôchodcov rozvoniavala chutná kapustnica a výborné domáce medovníčky. V utorok 18.12. sa Zariadením opatrovateľskej služby ozývali vianočné koledy, ktoré klientom zaspieval spevokol Rozmarín a tak im spríjemnil tento predvianočný čas. V stredu 19.12. si túto predvianočnú atmosféru užívali detičky spolu s rodičmi v Terasáčikovi pri výrobe vianočných ozdôb a zdobení medovníkov, a vo štvrtok 20.12. sme sa stretli pri vianočnom stromčeku v Klube dôchodcov.

Seniorov, mamičky aj detičky, ako je na Terase dobrým zvykom, prišiel pozdraviť a popriať pokojné vianočné sviatky pán starosta Marcel Vrchota spolu so svojim zástupcom pánom Petrom Berinšterom a vedúcou sociálneho oddelenia pani Monikou Karafovou.