Zastupiteľstvo v dobe pandémie len online

Obmedzenia spôsobené nepriaznivou pandemickou situáciou neobišli ani Mestskú časť Košice-Západ a volených zástupcov obyvateľov v nej. Napriek všetkým problémom sa však snažia v rámci súčasných možností pracovať pre občanov.

Dnes sa musia zísť na zasadnutí miestneho zastupiteľstva. Bude však prebiehať len v online priestore. To znamená, že sa fyzicky nezídu a prednášať návrhy, uznesenia a pripomienky budú môcť iba prostredníctvom internetového pripojenia. Online bude prebiehať aj hlasovanie.

Vedeniu mestskej časti i poslancom je ľúto, že technické prostriedky, ktoré sú k dispozícii, nedovolia, aby sa verejnosť tentoraz mohla priamo zúčastniť rokovania. O všetkom, čo sa na zastupiteľstve dialo, sa však môžete dozvedieť o dva dni neskôr, kedy bude na tejto webovej stránke zverejnený zvukový záznam z rokovania. Do piatich dní sa tu objaví aj písomný zápis priebehu zastupiteľstva.