Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Starosta mestskej časti Košice-Západ  v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014  Z. z. vymenoval za zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022 v  mestskej časti Košice-Západ JUDr. Vincenta Oravca.

Kontaktné údaje:
JUDr. Vincent Oravec
Organizačno-právne oddelenie
kancelária  č. 222
Miestny úrad Mestskej časti Košice-Západ
Trieda SNP 39 , 040 11 Košice
email: vincent.oravec@kosicezapad.sk
mobil: 0911 393 309

V prípade potreby môžete zapisovateľa  kontaktovať osobne v sídle miestneho úradu, telefonicky na nižšie uvedené telefónne čísla alebo formou e-mailu.

Nastavenia cookies