Zámer prevodu hnuteľného majetku Mestskej časti Košice-Západ formou obchodnej verejnej súťaže

Zverejnenie zámeru Mestskej časti Košice-Západ na prevod služobného motorového vozidla formou obchodnej verejnej súťaže.

Dokumenty