Zábavné kynologické popoludnie

Dňa 20. mája 2018 už po piaty krát zorganizovala Mestská časť Košice-Západ výnimočnú benefičnú akciu na pomoc nechceným psíkom v košickom útulku. Za výbornú spoluprácu vďačíme Únii vzájomnej pomoci ľudí a psov a Psej akadémii. Zábavný program doplnený rôznymi súťažami upútal všetkých prítomných. Za ceny venované do súťaží a tomboly ďakujeme našim sponzorom: Pet shop Zborovská, Kúpeľňa pre psíkov All4dogs, Agility klub Tinky, Forra čokoládovňa a UVP.