Z úradníkov sa stali dobrovoľníci

V utorok 29.mája 2018 sa zamestnanci Mestskej časti Košice-Západ presunuli z budovy miestneho úradu do areálu Materskej školy Kežmarská 46, aby tam odviedli kus dobrej práce. Týmto spôsobom sa Terasa zapojila do série podujatí v rámci Košickej dobrovoľníckej jari 2018. Pani riaditeľka materskej školy nám už stihla zaslať aj poďakovanie, ktoré nás veľmi potešilo...

Vážený pán starosta,

dovoľte mi poďakovať v mene našej materskej školy za aktívnu pomoc Vášho kolektívu zamestnancov pod Vašim skvelým vedením pri revitalizácii Materskej školy Kežmarská 46, Košice. Svojou ochotnou pomocou a vlastnou prácou ste prispeli k skrášleniu exteriéru materskej školy. Naše spoločné úsilie prinieslo ovocie v podobe krajšieho prostredia.
Veríme, že naša výborná spolupráca bude pokračovať naďalej vďaka aktívnej podpore a vysokej profesionalite Vás, aj Vašich zamestnancov.
 
S pozdravom

Ing. Svetlana Nováková
riaditeľka MŠ Kežmarská 46,
040 11 Košice