Workshop

Zamestnanci miestneho úradu MČ Košice - Západ pravidelne pomáhajú iným mestským častiam, a preto sme sa rozhodli, že pomoci dáme systémovú podobu, ktorá  bude osožná viacerým kolegom, z rôznych mestských častí. Hlavnou myšlienkou je organizovať pravidelné školenia a diskusie, ktorých účelom je nachádzať spoločné názory najmä v oblasti investícií a koncepčných materiálov.

Na dnešnom prvom workshope sa preberalo odpadové hospodárstvo, sme radi, že záujem podieľať sa na tomto školení mali všetky väčšie mestské časti Košíc. Na ďalších stretnutiach sa budeme venovať kynológii, správe mestskej zelene, investičnej výstavbe, zimnej údržbe, správe a údržbe ciest a komunikácií v súvislosti so štatútom mesta Košice a ostatnými právnymi predpismi.

Veríme, že spoločne dokážeme viac.