Návrh VZN Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ.