Výstraha pred závažnou smogovou situáciou pre Košice

Podľa novelizácie 293/2017 Z.z. Zákona o ovzduší 137/2010 Z.z. vydal Slovenský hydrometeorologický ústav ako poverená organizácia výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v niektorých oblastiach.
Bližšie informácie o postihnutých oblastiach a aktuálnych koncentráciách PM10 nájdete tu a tiež v priloženom informačnom dokumente s názvom Všeobecné informácie o smogu.

Dokumenty