Výsledky komunálnych volieb v Mestskej časti Košice - Západ 2014

Miestna volebná komisia v Mestskej časti Košice - Západ podľa § 45 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledky volieb voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva.

Výsledky komunálnych volieb starostu Mestskej časti Košice - Západ konaných v roku 2014 v poradí podľa počtu platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu.

  1. 4 029 platných hlasov  Ing. Ján Jakubov, SMER- sociálna demokracia

  2. 2 424 platných hlasov  MUDr. Igor Jutka MPH, SIEŤ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, Konzervatívni demokrati Slovenska, Strana maďarskej komunity - Magyar Kôzôsség Pártja

  3. 1 901 platných hlasov  JUDr. Zsolt Varga, Slovenská demokratická a kresťanská únia, Demokratická strana, NOVA, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Občianska konzervatívna strana, Demokratická strana

  4. 1 075 platných hlasov  MVDr. Zdenko Lipták nezávislý kandidát

  5. 606 platných hlasov  Ing. Darina Kolesárová, 7 STATOČNÝCH REGIONÁLNA STRANA SLOVENSKA

     

Zoznam kandidátov ktorí boli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva (podľa volebných obvodov a v ich rámci podľa počtu získaných platných hlasov).


Zoznam náhradníkov - kandidátov ktorí neboli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva (podľa volebných obvodov a v ich rámci podľa počtu získaných platných hlasov).

Dokumenty