Vyplácanie dávok v hmotnej núdzi

Úrad splnomocnencá vlády pre rómske komunity nás informoval o priebehu vyplácania dávok v hmotnej núdzi. Slovenská pošta od stredy 18.03.2020 začína s vyplácaním sociálnych dávok. Dávky budú vyplácané na poštách, tak ako zvyčajne.

Väčšie pošty budú posilnené policajtmi. Tí tam nebudú ako hrozba, ale aby pomohli ľuďom sa lepšie organizovať a navzájom sa nenakaziť.

  • Každý, kto vstupuje do budovy pošty MUSÍ mať zakryté ústa a nos rúškom, šatkou, šálom. Prosím, ak nemáte rúško, použite aj kus čistej látky.
  • Za žiadnych okolností NEZDIEĽAJTE rúško medzi sebou. 
  • Tí, ktorí sú v karanténe, môžu splnomocniť iného človeka na prevzatie dávok, alebo im budú vyplatené kedykoľvek po uplynutí karantény.

Prosím, správajme sa ohľaduplne k ostatným.