Výkopové práce prinesú Terase vyššiu bezpečnosť a nové možnosti budovania parkovacích miest.

Život obyvateľov Mestskej časti Košice – Západ už niekoľko týždňov znepríjemňujú rozsiahle výkopové práce spojené s rekonštrukciou a opravami plynovodov. Tieto by však mali priniesť vyššiu bezpečnosť a umožnia budovanie tzv. ľahkých parkovacích miest.

Výkopové práce vykonáva spoločnosť SPP – distribúcia a.s. za účelom zaistenia bezpečnosti prevádzky distribučnej plynárenskej siete. „Obyvateľom sa ospravedlňujeme za nepríjemnosti spojené s výkopovými prácami, no rekonštrukcia už bola nevyhnutná,“ hovorí vedúca útvaru komunikácie SPP, Ivana Zelizňáková. „Na našej internetovej stránke je uvedený kalendár výkopových prác podľa jednotlivých ulíc, kde si môžu občania zistiť presný dátum výkopových prác v ich okolí. Aplikáciu s adresou: http://www.spp-distribucia.sk/sk_distribucna-siet/sk_kalendar-najdlezitejsich-vykopovych-prac pravidelne aktualizujeme. Ukončenie výkopových prác pre okres Košice II. je plánované na 1.september tohto roka“ dodáva Zelizňáková.

Starosta Rudolf Bauer víta takéto veľké investície na území mestskej časti: „Vybudovanie nového plynového potrubia výrazne zlepší bezpečnosť infraštruktúry a tým aj bezpečnosť obyvateľov Terasy,“ povedal starosta a skonštatoval, že hlbšie uloženie plynového potrubia do zeme vytvorí priestor pre budovanie nových, tzv. ľahkých parkovacích miest.

Takáto rozsiahla oprava plynovodov sa v MČ Košice – Západ robí prvýkrát, a nové technológie poskytnú maximálnu mieru bezpečnosti nielen užívateľom, ale aj pracovníkom SPP – distribúcia a.s., ktorí prípadný problém odstránia rýchlejšie a efektívnejšie ako v minulosti.