Výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu

Spoločnosť TEHO Košice, oznamuje, že dňa 23.06.2020 boli začaté výkopové práce na odstránenie havárie sekundárneho vykurovacieho rozvodu SVR 2771 na Triede SNP 96 v Košiciach.
Výkopové práce sa realizujú v zeleni a po odstránení havárie následne bude priestor uvedený do pôvodného stavu.