Vyhradené parkovacie miesto za úhradu

Vážení obyvatelia, oznamujeme Vám že vyhradenie parkovacieho miesta  za úhradu  v mieste Vášho bydliska, je v súčasnosti Mestom Košice pozastavené. Mesto Košice pripravuje novelizáciu VZN mesta Košice č.5/1996 o státí, parkovaní a oznamovaní opustených vozidiel na území mesta Košice. Do doby schválenia nového VZN Mestským zastupiteľstvom sa nové parkovacie miesta za úhradu nevyhradzujú.

V prípade záujmu vo veci podrobnejších informácií prosím kontaktujte:
Mesto Košice - Kancelária prvého kontaktu - Doprava
Telefón: 055/6419386
doprava@kosice.sk

VZN č. 70 o dani za užívanie verejného priestranstva v znení zmien a doplnkov ( v prípade potreby výpočtu nákladov spojených s vyhradením parkovacieho miesta).