Vyhodnotenie projektu participatívneho rozpočtu

Prvý - takzvaný pilotný ročník participarticipatívneho rozpočtu máme za sebou. Myslíme si, že obyvatelia by mali dostať príležitosť zapojiť sa do rozhodovacích procesov v samospráve častejšie, ako raz za štyri roky. Aj preto sme Vám dali možnosť rozhodnúť o časti rozpočtu Mestskej časti prostredníctvom projektu participatívneho rozpočtu. Stali sme sa tak prvou Mestskou časťou Košíc, ktorá tento projekt zaviedla. Sme radi, že sa do projektu zapojilo až 18 projektov, ktoré prešli cez podmienku realizovateľnosti.

Zároveň chceme poďakovať každému, kto podporil svojho favorita prostredníctvom hlasovania. Spolu bolo odovzdaných až 3034 hlasov! Kompletné výsledky nájdete na www.napadprezapad.hlasobcanov.sk.

Úspešné veľké projekty
 
„Pre malých aj veľkých“ – detské ihrisko – 433 hlasov
Kynologický park pre Luník VIII. – Mikovíniho ulica – 381 hlasov
Ihrisko pre FIT Terasanov – Toryská 4 – 375 hlasov
Bezbariérové /inkluzívne/ detské ihrisko s prvkami aj pre zdravotne postihnuté deti – Markušova ulica – 374 hlasov
Detské ihrisko ul. Lučenecká – 345 hlasov
 
Úspešné malé projekty
 
Pocitový chodník terasa – Ružínska-Ľudová – 87 hlasov
Šijací stroj pre Denné centrum na Laboreckej 2 – 67 hlasov
Zelená chvíľka – zastávka SOŠ Automobilová – 57 hlasov
Čističky vzduchu pre Terasáčik a seniorov – denné centrum Laborecká 2 - 55 hlasov
Petang – park Brigádnická – 42 hlasov

 

 

Projekt bol realizovaný v spolupráci s WelllGiving o.z. vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.