Výberové konanie

Starosta mestskej časti Košice-Západ vyhlasuje výberové konanie na voľné pracovné miesto referenta oddelenia matriky a evidencie obyvateľov.

Dokumenty