Volebné okrsky, volebné miestnosti a čas konania volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konaných dňa 15.11.2014, na území mestskej časti Košice-Západ.

Podľa zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, určujem volebné  okrsky a  volebné  miestnosti  na  odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov takto:

1. Základná škola, Považská 12

Fatranská
Medická 2-6 párne
Obchodná 
Ondavská
Považská 2-16párne
Tr. SNP 1 nepárne

2. Základná škola, Považská 12

Laborecká 
Lesnícka 11-29 nepárne
Lesnícka 31-35 nepárne
Poľovnícka 4-10 párne
Považská 18 párne

3. Základná škola, Považská 12

Inžinierska  
Považská 1-9 nepárne
Považská 20-40 párne
Blatná
Brečtanová
Fialková
Husárska
Robotnícka
Ružová 89-91 nepárne
Stokrásková
Zvončeková

4. Základná škola, Považská 12
  
Lesnícka 1-9 nepárne
Tr. SNP 3-15 nepárne
Tr. SNP 17-21 nepárne
Tr. SNP 25-39 nepárne

5. Súkromné gymnázium, Katkin park II

Čapajevova 1-17 nepárne
Ipeľská 10 párne
Ipeľská 14-18 párne
Kysucká 2-12 párne
Kysucká 14/A
Kysucká 16-22 párne
Tr.SNP 4-26 párne     

6. Súkromné gymnázium, Katkin park II

Hronská 6-8 párne
Pokroku 1-21 nepárne
Pokroku 2-20 párne
Výstavby 1-11 nepárne
Výstavby 2-14 párne                

7. Súkromné gymnázium, Katkin park II

Čapajevova 2-16 párne
Ipeľská 4-6 párne
Sokolovská 1-11 párne, nepárne
Sokolovská 12-25 párne, nepárne   

8. Základná škola, Slobody 1

Ružínska 1-13 nepárne
Ružínska 2-16 párne
Slobody 26-36 párne
Tr. SNP 34-48 párne 
Tr. SNP 50-52 párne

9. Základná škola, Slobody 1

Popradská 5-11 nepárne
Slobody 1-27 nepárne
Slobody 29-35 nepárne
Slobody 8-24 párne

10. Základná škola, Slobody 1

Brigádnická 1-3 nepárne
Obrody 1-27 párne, nepárne
Ružínska 15-19 nepárne

11. Základná škola, Slobody 1

Brigádnická 6-8 párne
Hronská 7-17 nepárne
Ľudová 1-13 nepárne
Ľudová 2-20 párne
Slobody 2-6 párne
 
12. Základná škola, Kežmarská 30

Gudernova 6-28 párne
Kežmarská 36-46 párne
Markušova 1-15 nepárne

13. Základná škola, Kežmarská 30

Gudernova 1-4 párne, nepárne
Šafárikova tr. 1-17 nepárne
Šafárikova tr. 19-21 nepárne
Tr. SNP 74-84 párne
 
14. Základná škola, Kežmarská 30

Nešporova 2-30 párne
Tr. SNP 54-72 párne

15. Základná škola, Kežmarská 30

Kežmarská 1-11 nepárne
Kežmarská 2-30 párne
Kežmarská 32-34 párne
Uherova 1-15 nepárne
Uherova 2-14 párne


16. Základná škola, Bernolákova 16

Idanská 1-23 nepárne
Ružová 27-37 nepárne
Ružová 39-43 nepárne

17. Základná škola, Bernolákova 16

Muškátová 2-18 párne
Orgovánová 2-14 párne
Orgovánová 3-7 nepárne
Toryská 4-6 párne
Tr.SNP 47-53 nepárne

18. Základná škola, Bernolákova 16

Muškátová 20-50párne
Ružová 45-50 párne, nepárne
Toryská 10-16 párne

19. Základná škola, Bernolákova 16

Bernolákova 1-15 nepárne
Matuškova 2 párne
Pražská 2-4 párne
Pražská 8-16 párne
Pražská 1-9 nepárne
Tr. SNP 55 nepárne


20. Základná škola, Bernolákova 18 

Bernolákova 17-35 nepárne
Idanská 25-41 nepárne
Matuškova 4-22 párne

21. Základná škola, Bernolákova 18 

Moldavská 15-19 nepárne
Moldavská 25-37 nepárne
Tr.SNP 63-73 nepárne
Tr.SNP 75-83 nepárne

22. Základná škola, Bernolákova 18 

Jazmínová 1-6 párne, nepárne
Narcisová 1-9 párne, nepárne
Tr.SNP 57-61 nepárne
Tr.SNP 61/A nepárne
Tr.SNP 61/B nepárne

23. Základná škola, Bernolákova 18

Bernolákova 2-26 párne
Idanská 2-6 párne
Moldavská 1-13 nepárne
Tri hôrky 1-17 nepárne  upravené 03.11.2014 Dodatok č. 1 Určenia volebných okrskov

24. Základná škola, Trebišovská 10

Bardejovská
Humenská 22-24 párne
Humenská 43-51 nepárne
Michalovská 1-9 nepárne
Moldavská 41-43 nepárne
Tr.SNP 86-104 párne

25. Základná škola, Trebišovská 10

Michalovská 11-17 nepárne
Michalovská 19-43 nepárne
Trebišovská 1-13 párne, nepárne

26. Základná škola, Trebišovská 10  

Humenská 17-29 nepárne
Humenská 31-41 nepárne
Rožňavská 1-3 nepárne
Rožňavská 7-17 nepárne
Rožňavská 2-20 párne


27.  Základná škola, Trebišovská 10  

Humenská 1-7 nepárne
Humenská 11-15 nepárne
Humenská 6-12 párne
Humenská 14-20 párne
Šafárikova tr. 4-10 párne


28. UPJŠ, Petzvalova 4 (býv.budova ZŠ)

Jedlíkova 5-17 nepárne
Mikovíniho 10-20 párne
Mikovíhiho 22-48 párne
Mikovíniho 37-59 nepárne
Petzvalova 33-61 nepárne               


29. UPJŠ, Petzvalova 4 (býv.budova ZŠ)

Hellova 1-7 párne, nepárne
Mikovíniho 1-35 nepárne
Mikovíniho 2-8 párne
Petzvalova 1-31 nepárne
Petzvalova 2-4 párne
Stodolova 1-3 nepárne 

30. Základná škola, Kežmarská 28

Brnenská
Čsl.odboja
Čičky-majer
Diamantová
Hodonínska
Jantárové nám.
Opálová
Popradská 2-56 párne
Popradská 64-90 párne
Rubínová
Smaragdová
Topásová
Chatová lokalita

31. Základná škola, Kežmarská 28
  
Bratislavská
Jihlavská
Karlovarská
Kremnická
Lučenecká
Martinská
Piešťanská
Plzenská
Sliačska
Stropkovská
Štiavnická
Trnavská
Žilinská
    

RNDr. Rudolf Bauer, PhD.