Verejné prerokovanie strategického dokumentu

Pozývame vás na verejné prerokovanie pripravovaného strategického dokumentu, ktorého ústrednou témou bude „Územný plán mesta Košice - koncept riešenia“.

Prerokovanie sa uskutoční 27.09.2018 o 16:30 hod. na adrese: Miestny úrad mestskej časati Košice - Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice, v zasadačke na I. poschodí

Tešíme sa na Vašu účasť.


Materiály:

Vízia o budúcnosti Košíc

Územný plán mesta Košice - koncept riešenia