Verejná vyhláška - stavebné povolenie

Košický samosprávny kraj, povoľuje stavebníkovi Mesto Košice líniovú stavbu: „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice".

Dokumenty