Vedenie mestskej časti privítalo na pôde miestneho úradu mamičky a ich ratolesti

Dňa 12. januára 2018 privítalo vedenie mestskej časti Košice – Západ mamičky z Terasy a ich ratolesti. Cieľom stretnutia bolo odprezentovanie plánovaných zmien v činnosti materského centra Delfínik. Pán starosta Ján Jakubov informoval mamičky o tom, že terajší prevádzkovateľ materského centra Delfínik, ktorým je OZ Panter k 31.01.2018 končí svoju činnosť. Uviedol tiež, že z dôvodu pretrvávajúceho dopytu mamičiek po službách materského centra sa mestská časť rozhodla ho aj naďalej prevádzkovať vo vlastnej réžii, ako materské centrum „Terasáčik“. Ďalej uviedol, že po vysporiadaní majetkových vzťahov s OZ Panter mestská časť zrealizuje opravy interiérových priestorov, zakúpi nový nábytok a hračky. Informoval prítomné mamičky, že vzhľadom na plánované práce je otvorenie materského centra naplánované na polovicu marca 2018. Pani prednostka Andrea Hildebrand oznámila mamičkám, že mestská časť zriadi pre materské centrum samostatný facebookový profil, prostredníctvom ktorého bude informovať o dianí v materskom centre, priebehu stavebných prác, plánovaných aktivitách atď. Pani Karafová, vedúca sociálneho oddelenia doplnila, že každý dobrovoľník z radov rodičov je vítaný pri organizácii aktivít v materskom centre. Uviedla, že mestská časť je otvorená spolupráci s inými materskými centrami, materskými školami v našej mestskej časti a ďalšími podobnými organizáciami. Pán starosta informoval aj o ďalších aktivitách, ktoré robí mestská časť pre rodiny s deťmi. Na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť a vyjadril vieru v dobrú obojstrannú spoluprácu.

Ak aj Vy máte záujem vyjadriť sa k téme materského centra môžete tak urobiť prostredníctvom krátkeho dotazníka tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyeQ1ql_r7HYaERLVW4B47jGW65Vx8-SouxbbsxUJtr_S8ww/viewform