V sobotu sa uzavrie križovatka pri nemocnici

9. november 2017

Na dnešnom (9.11.2017) kontrolnom dni stavby modernizácie električkových tratí (MET) bol odsúhlasený a spresnený termín zmien v dopravných obmedzeniach na území našej mestskej časti.
V sobotu 11.11.2017 v doobedňajších hodinách sa postupne začnú otvárať križovatky Šafárikova - Trieda SNP-Bernolákova, Ružínska - Trieda SNP - Laborecká ako aj koľajový prejazd od Popradskej k amfiteátru. Následne sa čiastočne uzavrie križovatka Ipeľská - Trieda SNP - Ondavská v smere východ-západ. To znamená, že pravé odbočenie bude možné z každého smeru, obmedzenie sa týka prejazdu cez električkovú trať. Vo vzdialenosti cca 50 m od križovatky budú na Triede SNP sprejazdnené „prejazdy“, ktoré v obmedzenom režime umožnia prejazd vozidiel z Ipeľskej na Ondavskú a opačne.

Ďalšie informácie o modernizácii električkových tratí v meste Košice sú k dispozícii tu.
Informácie o zmenách na linkách mestskej hromadnej dopravy sú k dispozícii tu.