V dennom centre začal cyklus edukačných prednášok

Utorkové popoludnie 14. januára v klube seniorov bolo obohatené o zaujímavú prednášku Doc. Pavla Matulu, CSc., o ionizujúcom žiarení a jeho vplyve na organizmus človeka. Týmto úvodným stretnutím začal cyklus edukačných prednášok o zaujímavostiach sveta okolo nás v priestoroch Denného centra. Seniori budú mať možnosť vypočuť si prednášky na rôzne témy, napr.  o tom, prečo ženy žijú dlhšie ako muži, ako dôležitý je kvalitný spánok pre zdravie človeka, či to, akú úlohu zohráva stres v našom živote.  Prvá so série prednášok bola veľmi podnetná a návštevníkov zaujala.  Pán Matula po jej skončení ochotne a trpezlivo odpovedal na množstvo položených otázok. Keďže prednášky v sebe nesú i náročnejšie, ťažšie témy, úvod i záver  je na odľahčenie doplnený krátkym vystúpením speváckej skupiny DUBINA s repertoárom ľudových a trampských pesničiek, ktoré príjemnú atmosféru stretnutí umocňujú.

Tešíme sa na vás už 28. januára 2020 o 14:30 hod. na ďalšej prednáške v Dennom centre na Laboreckej 2 v Košiciach.