Uznanie poroty - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“

Bc. Nataša Pagáčová

Od útleho veku som inklinovala k umeniu, navštevovala som výtvarný kurz, ale zároveň som vekom začala zisťovať, že ani exaktné vedy mi nie sú cudzie. Preto rozhodnutie pre štúdium architektúry bolo len otázkou času a v roku 2007 som bola úspešne prijatá na Technickú univerzitu v Košiciach , Fakulta umení, odbor architektúra a urbanizmus. V lete v roku 2009 som prežila tri mesiace v Holandsku, kde som sa aj aktívne zúčastnila rotterdamského bienále architektúry.  V 3. ročníku som odišla študovať do rakúskeho Grazu,  kde som strávila jeden semester. Obidva pobyty v zahraničí boli pre mňa veľkým prínosom, získala som nové skúsenosti, čo sa týka nielen oblasti architektúry. Minulý rok som ukončila I.stupeň VŠ a nastúpila som na inžinierske štúdium.
V súčasnosti som študentkou 5.ročníka architektúry v Košiciach a pevne verím,  že aj po ukončení školy bude architektúra mojou  každodennou súčasťou.
Krátke predstavenie prednášky (5-6 viet)  - podklad pre seminár (text bude uverejnený v informácii o prednášajúcich)
Mojim návrhom je prestavba nefunkčného kina Družba na tanečné centrum. Tento objekt bol aj pôvodne navrhnutý pre kultúrne účely, preto nie sú potrebné žiadne veľké zásahy, bývalé kino si aj naďalej zachováva kvalitatívne znaky pôvodnej architektúry. Potrebná bola len prístavba zázemia pre účinkujúcich a šatní pre tanečníkov.
Toto tanečné centrum so svojimi funkciami a priľahlým okolím je navrhnuté tak, aby ho mohol využívať každý obyvateľ nielen sídliska Terasa ale aj jeho širšieho okolia, či už na zatancovanie si, pozretie si nejakého predstavenia, stretnutie s priateľmi pri dobrej káve, alebo len tak, na posedenie si, ...


Kedysi v Košiciach veľmi populárne kino Družba dnes už dlhšie obdobie nespĺňa svoju pôvodnú funkciu, chátra. Bohužiaľ, nestačí konkurovať multifunkčným obchodným centrám so svojimi modernými kinosálami.
Je potrebné, aby celý objekt prešiel rekonštrukciou. Môj návrh obsahuje aj zmenu funkcie bývalého kina. Nechcela by som však meniť jeho kultúrne využitie, keďže jeho súčasťou je aj auditórium. Preto som v tomto objekte navrhla nové tanečné centrum s multifunkčnou sálou. Rôzne tanečné skupiny z celého okolia by si tu mohli prenajímať tréningové sály. Takisto jeho súčasťou by mala byť aj tanečná škola. Potrebná však bola prístavba zázemia pre účinkujúcich a šatní pre tanečníkov.
Neslúžilo by však len pre tanečníkov, ale aj pre širšiu verejnosť. Ľudia by sa tu mohli stretávať  v kaviarni, ktorá je jeho súčasťou. Alebo by mali možnosť navštíviť či už tanečné, divadelné predstavenie alebo koncerty rôznych interpretov.
Na 1.np sa nachádzajú vstupy do centra a priestory určené najmä pre návštevníkov. Hlavný vstup je orientovaný na strane, kde sa nachádza park a väčšie parkovisko. Zásobovanie objektu a kaviarne funguje z opačnej strany, z Hronskej ulice. Kaviareň s pekným výhľadom orientovaná na pokojnejšie námestie, je navrhnutá tak, aby mohla fungovať aj samostatne. Prístup do nej je nie len z priestorov tanečného centra, ale v prípade, že sa práve nekoná žiadne podujatie a centrum je zatvorené, aj zo spomínaného námestia. Ešte atraktívnejšou ju robí letná terasa, ktorá je obklopená vodou a spolu tak vytárajú príjemnú atmosféru.
Pre návštevníkov na odkladanie osobných vecí sú k dispozícií šatne. Foyer je možné využívať napr. aj na výstavy.
Kinosála bola navrhnutá ako multifunkčná sála určená pre kultúrne podujatia ( tanečné, divadelné predstavenia, koncerty,...) ,ale napr. aj konferencie. Stredne veľké auditórium s kapacitou 504 divákov dnes Košiciam chýba. Dalo by sa uvažovať aj o hydraulickom systéme pre hľadisko s javiskom, ktorý by tento priestor urobil variabilnejším.
Do 1.pp je možný  vedľajší prístup cez schodisko nachádzajúce sa napravo pri vstupe do budovy alebo hlavný, kde sa nachádza aj výťah, už v samotnej prístavbe. Na tomto podzemnom podlaží sa nachádzajú sklady, TZB a tri tréningové sály.  
Potrebná prístavba zázemia a šatní je takisto dvojpodlažná. Nachádza sa tu kancelária, miestnosť pre maskéra a tri šatne, ktoré slúžia najmä pre potreby účinkujúcich na predstaveniach. Odtiaľ sa už cez komunikačné jadro  vieme dostať na javisko v sále.
Na podzemnom podlaží prístavby sa nachádza jedna veľká tréningová sála a štyri šatne, ktoré budú využívané najmä tanečníkmi prenajímajúcimi si sály na tomto podlaží. Samozrejme v prípade potreby sa môžu využívať aj pri predstaveniach s väčším počtom vystupujúcich.
Prístavba je navrhnutá tak, aby rešpektovala kvalitatívne znaky pôvodnej architektúry. Plášť tvorí lisované sklo - kopilit. Fasáda na objekte bývalej kinosály si zachováva svoj vertikálny ráz. Použitý je ale novodobý materiál oceľ cor-ten. Navrhnutá je aj revitalizácia obklopujúceho verejného priestranstva, kde pribudlo nové sedenie.
Parkovanie sa rozšírilo na úrovni terénu, kde počet parkovacích miest je 153. Pod ním sa nachádza dvojpodlažný parkovací dom.
Tržnica je premiestnená smerom do parku. Jej súčasťou je aj objekt určený na celoročnú prevádzku. Celý priestor tržnice je prestrešený.
Toto tanečné centrum so svojimi funkciami a priľahlým okolím je navrhnuté tak, aby ho mohol využívať každý obyvateľ nielen sídliska Terasa, ale aj jeho širšieho okolia, či už na zatancovanie si, pozretie si nejakého predstavenia, stretnutie s priateľmi pri dobrej káve, alebo len tak, na posedenie si, ...

Dokumenty