Uzatvorenie Miestneho úradu

Od piatka 13. marca, na základe pokynov Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky, v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, je budova Miestneho úradu mestskej časti Košice-Západ uzatvorená.

Obyvatelia si môžu telefonicky dohodnúť vybavenie dôležitých činnosti na Matričnom úrade od pondelka do štvrtka od 08.00 hod. do 15.30 hod.

Kontaktné telefónne číslo na Matričný úrad: +421557883281

Kontaktné telefónne číslo na Miestny úrad mestskej časti Košice-Západ: +421557883200

Ďakujeme za pochopenie