Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 4.11.2017, na území mestskej časti Košice - Západ.

V súlade s § 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/2017 Z.z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, určil starosta MČ Košice - Západ, volebné  okrsky a volebné  miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov.